Perskog 66 AB

Västra Götalands län

Information

Perskog 66 AB är ett av många verksamheter som finns i Bengtsfors. Det är nämligen den kommunen som Perskog 66 AB finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Perskog 66 AB är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 2000-05-02.

Perskog 66 AB som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 1997-11-26. Men sedan 2000-05-02 så har Perskog 66 AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Skuggetorp 10, 660 10, Dals Långed. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Perskog 66 AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0531-33033.

Bengtsfors arbetar för att verksamheter som Perskog 66 AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Perskog 66 AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Västra Götalands län.

Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet inom bygg och anläggning, jord och skogsbruk. Utbildnings- och utvecklings- arbete av operativa verksamheter inom skogsbruket. Köp, försäljning och vidareförädling av trävaror. Förvaltning av skogsfastigheter, handel med skogsmaskiner ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Perskog 66 AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Perskog 66 AB och det är följande personer, Larsson, Per som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Rolf Östen som är född 1951 och har titeln Suppleant, Kjörling, Per Magnus Thore som är född 1951 och har titeln Revisor, Kjörlings Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Perskog 66 AB är 556549-4787.