TO-Technic Industriutveckling Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

TO-Technic Industriutveckling Aktiebolag är ett av många företag som finns i Bengtsfors. Det är nämligen den kommunen som TO-Technic Industriutveckling Aktiebolag finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

TO-Technic Industriutveckling Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 1994-01-01.

TO-Technic Industriutveckling Aktiebolag som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 1994-10-18. Men sedan 1994-01-01 så har TO-Technic Industriutveckling Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Verkstadsv. 9, 660 11, Billingsfors. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på TO-Technic Industriutveckling Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0531-71070.

Bengtsfors arbetar för att företag som TO-Technic Industriutveckling Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för TO-Technic Industriutveckling Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Västra Götalands län.

Bolaget skall serva, underhålla och vidareutveckla maskiner företrädesvis förpackningsmaskiner och dyl, och dess kringutrustning till den tillverkande mekaniska industrin samt konstruera och bygga mindre specialmaskiner till den mekaniska industrin och därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för TO-Technic Industriutveckling Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Tveter, Tommy.

Det finns idag lite personer som är kopplade till TO-Technic Industriutveckling Aktiebolag och det är följande personer, Ekman, Bengt Åke som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Hagen, Öystein som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Hagevåg, Olof Emil som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Jan Lennart som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Tveter, Tommy som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Lidén, Stefan Johan som är född 1962 och har titeln Revisor.Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för TO-Technic Industriutveckling Aktiebolag är 556492-7936.